پنل ایمیل

1

پنل ایمیل e500

500.000 ایمیل
300 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۳ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل ایمیل e200

125.000 ایمیل
125 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۲ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل ایمیل e100

100.000 ایمیل
65 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۱ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل ایمیل e50

50.000 ایمیل
34 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۱ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل ایمیل e2m

2.000.000 ایمیل
980 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۱۰ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل ایمیل e1.5m

1.500.000 ایمیل
765 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۷ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل ایمیل e1m

1.000.000 ایمیل
575 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۵ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل ایمیل e700

700.000 ایمیل
415 هزار تومان
 • پنل ارسال آسان و کاربردی
 • بانک ایمیل کامل ایرانی
 • بانک ایمیل مشاغل
 • بانک ایمیل منطقه ای
 • بانک ایمیل استان ها
 • بانک ایمیل سایت ها
 • سایر بانک های متفرقه
 • سرعت ارسال بالا
 • ۴ آی پی اختصاصی
 • اینباکس بین ۷۰ تا ۹۰ درصد
 • گزارش ایمیل های کلیک شده
 • گزارش ایمیل های باز شده
 • گزارش ایمیل های ارسال شده
 • قابلیت لغو اشتراک
 • زمانبندی ارسال
 • پشتیبانی تمام وقت

پنل کاربری ارسال SMS

# امکانات پنل کاربری پنل نمایندگی
۱ سرعت بالا در ارسال ok ok
۲ عدم بلاک شدن ok ok
۳ آپدیت ۲۰۱۶ ok ok
۴ گزارش ایمیل های باز شده ok ok
۵ گزارش ایمیل های غیر فعال ok ok
۶ گزارش ایمیل های کلیک شده ok ok
۷ تشخیص ایمیل های غیر واقعی ok ok
۸ قالب های آماده ایمیل ok ok
۹ IP اختصاصی ok ok
۱۰ درصد اینباکس ok ok
۱۱ قابلیت لغو اشتراک unsubscribe ok ok
۱۲ زمان بندی در ارسال ok ok
۱۳ تست اسپم ok ok
۱۴ شارژ آنلاین ok ok
۱۵ ایجاد و ذخیره لیست ارسال ok ok
۱۶ ایجاد و ذخیره کمپین ارسال ok ok
۱۷ وب سرویس API ok ok
۱۸ بانک ایمیل دسته بندی شده ok ok
۱۹ راهنمای استفاده از پنل ایمیل ok ok
۲۰ طراحی سایت فروش برای نماینده no ok
       
       

سوالات و موارد مهم ایمیل تبلیغاتی و ایمیل مارکتینگ
ارسال پیام تبلیغاتی یا اطلاع رسانی به افراد مرتبط و یا غیر مرتبط به فرستنده، از طریق ایمیل را ایمیل مارکتینگ و ارسال ایمیل تبلیغاتی می نامند.
تصمیم درباره اسپم بودن ایمیل تبلیغاتی و ایمیل مارکتینگ بسته به نوع دیدگاه در اینباره دارد.
از نظر افرادی که با تفکر علمی صرف و با اتکا به تعاریف کلیشه ای به تبلیغات می نگرند نه تنها ایمیل تبلیغاتی ، بلکه هر نوع تبلیغ دیگری از قبیل اس ام اس ، تبلیغات کلیکی در سایت ها ، بک لینک ها ، لایت باکس ها و حتی تبلیغات محیطی از قبیل تبلیغ و پخش تراکت ، و تبلیغ در روزنامه ها نیز در دایره تبلیغ مزاحم و اسپم قرار میگیرد!
این درحالی است که بدون تبلیغ، کسب و کار های کوچک و متوسط که محور توسعه در ملت های در حال توسعه هستند ، به هیچ وجه رشد نخواهند کرد و با کاهش یا حتی ثابت ماندن درآمد توجیه اقتصادی نخواهند داشت.
بنابراین تبلیغات از جمله ایمیل مارکتینگ با رعایت ملاحظاتی توجیه پذیر و قابل قبول است.
جهت احترام به خواست گیرنده ایمیل های تبلیغاتی ادگستر ، مبنی بر قطع ارسال های تبلیغاتی ایمیل و ایمیل مارکتینگ ، ابزار هایی در داخل پنل در دسترس فرستنده میباشد که با فعال کردن آن ، ایمیل های ارسال  حاوی قسمتی خواهند بود که در صورت انتخاب آن توسط گیرنده پیام ، ایمیل ایشان در بلک لیست قرار خواهد گرفت و پس از ان ایمیلی دریافت نخواهند کرد.
از مهمترین مزایای ارسال تبلیغاتی ایمیل و ایمیل مارکتینگ میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
● قیمت بسیار پایین نسبت به ارسال های تبلیغاتی دیگر
● ارسال انبوه ایمیل در زمان قابل قبول
● محتوای حجیم همراه با تصویر و قابلیت طراحی و صفحه بندی
● امکان ارسال بصورت html و طراحی شده
● قرار گرفتن ۷۰ تا ۹۰ درصد ایمیل ها در inbox
● امکان مکاتبه با گیرنده و برقراری ارتباط
● ماندگاری طولانی ایمیل های تبلیغاتی نزد گیرنده
● و…

بررسی ویژگی های پنل های ایمیل تبلیغاتی ادگستر