پنل Google Adwords

پنل G5

1000 کلیک
485.000 تومان
 • ۵.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۱۰۰.۰۰۰ تومان)
 • ۸ تا ۴۰ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی

پنل G3

3.000 کلیک
290.000 تومان
 • ۳.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۲۹۰.۰۰۰ تومان)
 • ۵ تا ۲۵ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی

پنل G2

2.000 کلیک
200.000 تومان
 • ۲.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۲۰۰.۰۰۰ تومان)
 • ۳.۵ تا ۱۸ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی

پنل G1

1000 کلیک
100.000 تومان
 • ۱.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۱۰۰.۰۰۰ تومان)
 • ۱.۵ تا ۸ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی

پنل G50

50.000 کلیک
4.800.000 تومان
 • ۵۰.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان)
 • ۷۰ تا ۳۸۰ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی

پنل G20

20.000 کلیک
1.850.000 تومان
 • ۲۰.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان)
 • ۳۵ تا ۱۸۰ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی

پنل G15

15.000 کلیک
1.400.000 تومان
 • ۱۵.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان)
 • ۲۱ تا ۱۳۵ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی

پنل G10

10.000 کلیک
950.000 تومان
 • ۱۰.۰۰۰ کلیک
 • (معادل ۹۵۰.۰۰۰ تومان)
 • ۱۸ تا ۹۵ هزار ورودی
 • نمایش رایگان
 • امکان شارژ مجدد
 • کلیدواژه نامحدود
 • انتخای کلمات کلیدی
 • درج کلمات ممنوع
 • هدفمندی موضوعی
 • هدفمندی استان و شهر
 • زمان بندی ارسال
 • زمان بندی روز های هفته
 • گزارش جامع گوگل
 • بدون محدودیت زمانی
سوالات و نکات مهم درباره تبلیغات کلیکی
نمایش تبلیغات شما (با جستجوی کلمات کلیدی و عباراتی که شما تعیین کرده اید) ، مشابه همان نتایج جستجوی گوگل ، در صفحه اول گوگل! بر اساس اعتبار کلیکی، گوگل ادووردز است.
این روش یکی از بهترین متدهای تبلیغات در بزرگترین و محبوب ترین موتور های جستجوی آنلاین ، یعنی گوگل است که باعث میشود آگهی تبلیغی شما بدون داشتن کوچکترین رتبه ، با سرچ کاربران، در صفحه اول گوگل قرار گیرد.
در این روش شما در ازای پرداخت مبلغی ، از گوگل کلیک خریداری میکنید ، با هر کلیک روی آگهی شما مقداری از اعتبار مالی شما نزد گوگل کسر میشود تا اینکه اعتبار کلیکی شما پایان یابد.
تعداد نمایش در گوگل ادوردز ملاک نیست و در صورت کلیک نشدن از نمایش آگهی شما کسر نخواهد شد.