نوتیفیکیشن کلیکی و ارسالی

این صفحه در تاریخ 98/06/22 به روز شده است

تبلیغات پوش نوتیفیکیشن موبایل

ارسال پیام تبلیغاتی بصورت پوش نوتیفیکیشن به کاربران اپلیکیشن های موبایل

خدمات ارسال تبلیغ بصورت پوش نوتیفیکیشن به کاربران اپلیکیشن های موبایل :
با خدمات پوش نوتیفیکیشن، تبلیغ کالا و خدمات خود را به هزاران کاربر فعال اپلیکیشن های موبایل بصورت انبوه ارسال کنید
کلیک خور بسیار عالی ، دیده شدن تقریبا صد در صدی و فیدبک خوب نتیجه رضایت بخش این روش است.

با تبلیغات پوش نوتیفیکیشن ادگستر به قلب موبایل افراد نفوذ و بهتر و ممتاز تر دیده خواهید شد.

نوت ارسالی

ارسال تبلیغ شما بصورت نوتیفیکیشن به گوشی کاربران و محاسبه بر اساس تعداد ارسال آنها

در این روش نوع ارسال فرقی نمیکند که به چه صورت باشد

یعنی در هر حالت چه ارزش افزوده و چه عادی قیمت یکسان است

ردیف شرح سرویس هر ارسال (تومان) مبلغ (تومان) خرید
1 50.000 نوت ارسالی 3.3 165.000
2 100.000 نوت ارسالی 3.2 320.000
3 200.000 نوت ارسالی 3.15 630.000
4 300.000 نوت ارسالی 3.1 930.000
5 400.000 نوت ارسالی 3.05 1.220.000
6 500.000 نوت ارسالی 3 1.500.000
7 600.000 نوت ارسالی 2.95 1.770.000
8 700.000 نوت ارسالی 2.94 2.058.000
9 800.000 نوت ارسالی 2.93 2.344.000
10 900.000 نوت ارسالی 2.92 2.628.000
11 1.000.000 نوت ارسالی 2.9 2.900.000
12 1.500.000 نوت ارسالی 2.895 4.342.500
12 2.000.000 نوت ارسالی 2.89 5.780.000
12 2.500.000 نوت ارسالی 2.885 7.212.500
12 3.000.000 نوت ارسالی 2.88 8.640.000
12 3.500.000 نوت ارسالی 2.875 10.062.500
12 4.000.000 نوت ارسالی 2.87 11.480.000

نوت کلیکی عادی

ارسال تبلیغ عادی (بدون ارزش افزوده و فیلتر) به صورت نوتیفیکیشن به گوشی کاربران و محاسبه بر اساس تعداد کلیک ها بر روی لینک آن

ردیف شرح سرویس هر کلیک (تومان) مبلغ (تومان) خرید
1 5000 نوت کلیکی عادی 53 265.000
2 10.000 نوت کلیکی عادی 52 520.000
3 20.000 نوت کلیکی عادی 51 1.020.000
4 30.000 نوت کلیکی عادی 50 1.500.000
5 40.000 نوت کلیکی عادی 49.5 1.980.000
6 50.000 نوت کلیکی عادی 49 2.450.000
7 60.000 نوت کلیکی عادی 48.5 2.910.000
8 70.000 نوت کلیکی عادی 48 3.360.000
9 80.000 نوت کلیکی عادی 47.8 3.824.000
10 90.000 نوت کلیکی عادی 47.5 4.275.000
11 100.000 نوت کلیکی عادی 47.2 4.720.000
12 150.000 نوت کلیکی عادی 47.1 7.065.000

نوت کلیکی عادی با فیلتر همراه ایرانسل یا همراه اول

ارسال تبلیغ عادی (بدون ارزش افزوده) به صورت نوتیفیکیشن فقط به سیمکارت های ایرانسل یا همراه اول و محاسبه بر اساس تعداد کلیک ها بر روی لینک آن

ردیف شرح سرویس هر کلیک (تومان) مبلغ (تومان) خرید
1 5000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 65 325.000
2 10.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 64 640.000
3 20.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 63 1.260.000
4 30.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 62.5 1.875.000
5 40.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 62 2.480.000
6 50.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 61.5 3.075.000
7 60.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 61 3.660.000
8 70.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 60.5 4.235.000
9 80.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 60.3 4.824.000
10 90.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 60.1 5.409.000
11 100.000 نوت کلیکی با فیلتر همراه اول یا ایرانسل 59.9 5.990.000

نوت کلیکی ارزش افزوده

ارسال تبلیغات سرویس های ارزش افزوده به صورت نوتیفیکیشن  و محاسبه بر اساس تعداد کلیک ها بر روی لینک آن

ردیف شرح سرویس هر کلیک (تومان) مبلغ (تومان) خرید
1 5000 نوت کلیکی ارزش افزوده 73 365.000
2 10.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 72 720.000
3 20.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 71 1.420.000
4 30.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 70 2.100.000
5 40.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 69.5 2.780.000
6 50.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 69 3.450.000
7 60.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 68.5 4.110.000
8 70.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 68 4.760.000
9 80.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 67.8 5.424.000
10 90.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 67.5 6.075.000
11 100.000 نوت کلیکی ارزش افزوده 67.2 6.720.000

نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول

ارسال تبلیغات سرویس های ارزش افزوده به صورت نوتیفیکیشن فقط به سیمکارت های ایرانسل یا همراه اول و محاسبه بر اساس تعداد کلیک ها بر روی لینک آن

ردیف شرح سرویس هر کلیک (تومان) مبلغ (تومان) خرید
1 5000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 88 440.000
2 10.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 87 870.000
3 20.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 86.5 1.730.000
4 30.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 86 2.580.000
5 40.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 85.5 3.420.000
6 50.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 85 4.250.000
7 60.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 84.8 5.088.000
8 70.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 84.5 5.915.000
9 80.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 84.4 6.752.000
10 90.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 84.3 7.587.000
11 100.000 نوت کلیکی ارزش افزوده با فیلتر ایرانسل یا همراه اول 84.2 8.420.000