PV تلگرام

پیام PV تلگرام

PV تلگرام : ارسال پیام تبلیغاتی به PV تلگرام شماره موبایل های دلخواه

در تبلیغات ارسال پیام به پی وی تلگرام ، امکان ارسال پیام تبلیغاتی شما به چت خصوصی تلگرام افراد مورد نظر شما (به تلگرام شماره موبایل دلخواه شما یا بانک شماره موبایل ما) و محاسبه بر اساس تعداد کلیک یا تعداد ارسال. بازدهی روش پیام پی وی تلگرام که در واقع تبلیغ مستقیم به تلگرام است ، به جهت اینکه این نوع پیام به چت خصوصی تلگرام افراد وارد میشود بسیار خوب و بازخورد مناسبی دارد.

ارسال به PV تلگرام

ارسال پیام تبلیغاتی به PV تلگرام (فقط ارسالی SendBase)

ارسال پیام تبلیغاتی شامل متن عکس موشن و ترکیبی از این موارد به تلگرام شماره موبایل ها (ارسال به چت خصوصی افراد) و محاسبه بر اساس تعداد ارسال.

توجه ! شماره موبایل های مقصد میتواند بانک شماره موبایل دلخواه شما و یا بانک شماره موبایل پنل اس ام اس ما باشد.

توجه ! لطفا سفارش خود را از بین پیمانکاران (که با پیش کد -ADMIN مشخص شده اند) انتخاب و خرید فرمایید.

کد آیتم تعداد قیمت کل نمایندگی نمایندگی ارشد
PI-422  ADMIN-643    خرید 10,000 5,100,000 ریال 4,200,000 ریال 3,900,000 ریال
PI-423  ADMIN-643    خرید 20,000 10,200,000 ریال 8,400,000 ریال 7,800,000 ریال
PI-424  ADMIN-643    خرید 30,000 15,300,000 ریال 12,600,000 ریال 11,700,000 ریال
PI-425  ADMIN-643    خرید 40,000 20,400,000 ریال 16,800,000 ریال 15,600,000 ریال
PI-426  ADMIN-643    خرید 50,000 25,500,000 ریال 21,000,000 ریال 19,500,000 ریال

ارسال پیام رسیده تبلیغاتی به PV تلگرام (دلیورشده DeliverBase)

ارسال پیام تبلیغاتی شامل متن عکس موشن و ترکیبی از این موارد به تلگرام شماره موبایل ها (ارسال به چت خصوصی افراد) و محاسبه بر اساس تعداد پیام های رسیده به تلگرام افراد.

توجه ! شماره موبایل های مقصد میتواند بانک شماره موبایل دلخواه شما و یا بانک شماره موبایل پنل اس ام اس ما باشد.

توجه ! لطفا سفارش خود را از بین پیمانکاران (که با پیش کد -ADMIN مشخص شده اند) انتخاب و خرید فرمایید.

کد آیتم تعداد قیمت کل نمایندگی نمایندگی ارشد
PI-427  ADMIN-643    خرید 10,000 9,900,000 ریال 8,100,000 ریال 7,500,000 ریال
PI-428  ADMIN-643    خرید 20,000 19,800,000 ریال 16,200,000 ریال 15,000,000 ریال
PI-429  ADMIN-643    خرید 30,000 29,700,000 ریال 24,300,000 ریال 22,500,000 ریال
PI-430  ADMIN-643    خرید 40,000 39,600,000 ریال 32,400,000 ریال 30,000,000 ریال
این صفحه در تاریخ 99/03/21 به روز شده است